Patronat Naukowy

Patronat naukowy nad konferencją objął

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Stanisław J. Czuczwar