Organizator

Adres siedziby:

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Dział Fizjoterapii

Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Adres biura (adres korespondencyjny):

Biuro ZG PTF

ul. Łaska 3/5 pok 108

95-200 Pabianice

poniedziałek-piątek 9:15-16:00

Kierownik biura i rzecznik prasowy Dariusz Jasiński

tel. 666 042 049

e-mail: biuro@fizjoterapia.org.pl