Pakiety wystawiennicze

Oferta dla wystawców

Pakiet Sponsor Strategiczny

– tytuł Sponsora Strategicznego Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (akceptujemy tylko trzy lub cztery takie tytuły),
– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w eksponowanym miejscu,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej konferencji w bloku „Sponsor strategiczny” wraz z łączami do wskazanej strony internetowej oraz na stronie startowej Konferencji,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia na eksponowanym miejscu (plakaty, broszury, Fizjoterapia Polska),
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach ogłoszeniowych konferencji wyświetlanych na ekranach informacyjnych na terenie Kongresu,
– możliwość przeprowadzenia 25­-minutowego wykładu merytorycznego,
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe, itp.),
– umieszczenie roll­-upu reklamowego Sponsora w najbliższym sąsiedztwie ekranu głównej sali konferencyjnej imprezy oraz salach pomocniczych,
– informacja o sponsorowaniu głównych nagród, o ile Sponsor je ufunduje,
– informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje,
– możliwość wyświetlania logo Sponsora w przerwach między wykładami,
– nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora w bankiecie wraz z osobami towarzyszącymi,
– reklama Sponsora (cała strona w kolorze, A4) w 4-6 numerach Fizjoterapii Polskiej w 2022 r. w cenie 100 zł/reklama*

Cena: 9 000 zł

 

Pakiet Złoty Sponsor

– tytuł Złotego Sponsora Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej konferencji w bloku „Złoty Sponsor” wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia (plakaty, broszury, Fizjoterapia Polska),
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach ogłoszeniowych konferencji wyświetlanych na ekranach informacyjnych na terenie Kongresu,
– możliwość przeprowadzenia 15­-minutowej prelekcji merytorycznej,
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery reklamowe, itp.),
– umieszczenie roll­upu reklamowego Sponsora w głównej sali konferencyjnej imprezy oraz salach pomocniczych,
– informacja o sponsorowaniu głównych nagród, o ile Sponsor je ufunduje,
– informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje,
– nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora w bankiecie
– reklama Sponsora (cała strona w kolorze, A4) w 4-6 numerach Fizjoterapii Polskiej w 2022 r. w cenie 150 zł/reklama*

Cena: 6 000 zł

Pakiet Srebrny Sponsor

– tytuł Srebrnego Sponsora Koferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
– ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora na stronie internetowej konferencji w bloku „Sponsor” wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
– umieszczenie znaku firmowego Sponsora w materiałach promocyjnych wydarzenia (plakaty, broszury),
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora (ulotki, foldery, reklamowe, itp.),
– nieodpłatny udział przedstawiciela Sponsora w bankiecie
– reklama Sponsora (cała strona w kolorze, A4) w 4-6 numerach Fizjoterapii Polskiej w 2022 r. w cenie 200 zł/reklama*

Cena: 5 000 zł

 

Pakiet Wystawienniczy

– ulokowanie stoiska reklamowego Wystawcy,
– dołączenie do materiałów konferencyjnych gadżetów i materiałów promocyjnych Wystawcy (ulotki, foldery, reklamowe, itp.),
– reklama Wystawcy (cała strona w kolorze, A4) w 4-6 numerach Fizjoterapii Polskiej w 2022 r. w cenie 300 zł/reklama*

Cena: 3 000 zł

 

kontakt:

Dariusz Jasiński, tel. 666 042 049, biuro@fizjoterapia.org.pl lub kontakt@konferencja-ptf.pl

*liczba publikacji zależy od okresu podjęcia z nami współpracy konferencyjnej. Do stycznia 2022 – 6 publikacji, do marca 2022 – 5 publikacji, od kwietnia 2022 – 4 publikacje, co wynika z terminów zamknięcia poszczególnych numerów. Reklama dotyczy miejsca w środku wydania papierowego i przy wszystkich wydaniach artykułów z danego numeru w wersji elektronicznej.